GENEL KURUL DELEGE ADAY LİSTESİ İLANI


2515 | 24.09.2018
| |

EĞİTİM BİR-SEN İSTANBUL 8 NO'LU ŞUBE 2.OLAĞAN KONGRE DELEGE ADAY LİSTELERİ İLANIDIR.

 

                    Seçim sandıkları aşagıdaki yer ve tarihte belirlenmiştir

Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar

 1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
 2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.
 3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır.
 4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.
 5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
 6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.
 7. Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
 8. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır.
 9. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.
 10. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
 11. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır.
 12. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.
 13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.
 14. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.
 15. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.
 16. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.
 17. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Yönetmelik eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.
 18. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İlçesi
3408_3449_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 185
Delege Sayısı: 28
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 423*****706 ABDULKADİR GÜNGÖR Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı
2 273*****048 AHMET AKÇAOVA Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
3 280*****852 AHMET KORKMAZ Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
4 514*****872 AYÇA TONYALI Rektörlük
5 126*****448 BEKİR SARIKOÇ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
6 532*****328 CELAL ÇAĞLAR İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7 357*****242 EMİN ŞAHİN Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
8 156*****208 ERKAN ÖZ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
9 175*****932 EROL SARICA Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı
10 584*****546 ERSOY ARAS İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
11 531*****796 ERTUĞRUL ÖZTEN Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
12 658*****020 HAKAN BAYSAL İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
13 411*****790 İBRAHİM ATICI İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
14 193*****604 KADİR GÜNDOĞDU Mühendislik Fakültesi
15 218*****876 KEMAL DURSUN Rektörlük
16 188*****690 KEMAL UĞUR Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
17 127*****468 MUSTAFA EROL Rektörlük
18 496*****208 MUSTAFA KÖŞKER Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
19 514*****464 MUSTAFA MELEP Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı
20 265*****476 MUSTAFA TUNÇ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
21 174*****018 NAZMİYE YILMAZ Yabancı Diller Yüksekokulu
22 210*****362 ONUR ZORLA Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
23 495*****072 ÖZKAN ÇOK Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
24 233*****418 SERKAN BİROL Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
25 596*****030 SERPİL AYNUR AYDIN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
26 194*****212 TALİP MERT Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı
27 514*****528 ÜMİT MELEP İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
28 122*****964 ZEKİ KILIÇ Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

 


 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İlçesi
3408_3450_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 49
Delege Sayısı: 7
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 187*****726 MURAT DEMİRYÜREK Rektörlük
2 566*****174 MURAT YILMAZ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
3 266*****574 MUSTAFA DEMİR Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
4 149*****452 ÜMİT YAŞAR KONBA İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
5 163*****196 YUNUS EMRE TAŞAR Rektörlük
6 209*****668 ZAFER GÜNGÖR Rektörlük
7 630*****788 ZEKİ HACIHALİLOĞLU İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

 


EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlçesi
3408_3446_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 175
Delege Sayısı: 26
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 189*****874 ABDULLAH DAĞTEKİN Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
2 353*****408 ALPER DEMİRSES Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
3 122*****770 AYDIN KORKMAN Genel Sekreterlik
4 499*****178 AYHAN BOZKAYA Mimarlık Fakültesi
5 408*****996 BAHTİYAR EFE Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
6 564*****274 BAYRAM AKÇA İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7 624*****040 BEKİR MURAT Fen-Edebiyat Fakültesi
8 355*****730 CEVDET ATAĞ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
9 102*****920 ERDEM KAYMAK İnşaat Fakültesi
10 140*****706 HASAN ŞEN İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
11 472*****534 İSMAİL AKBULAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
12 441*****954 İSMAİL BİLGEN Fen Bilimleri Enstitüsü
13 538*****806 KENAN YILMAZER Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
14 285*****696 KEZBAN TOPRAKTEPE Fen-Edebiyat Fakültesi
15 639*****506 MEHMET ALİ DOĞAN Fen-Edebiyat Fakültesi
16 428*****552 METİN ACUR Denizcilik Fakültesi
17 131*****206 MURAT TAŞKIN Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
18 138*****340 MUSTAFA AGGÜL Yabancı Diller Yüksekokulu
19 141*****314 MUSTAFA CELEP Genel Sekreterlik
20 355*****894 NEVZAT ATAĞ Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
21 528*****114 RAMAZAN ORUÇ Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı
22 256*****348 RAŞİT ZAFER ÇELİK İnşaat Fakültesi
23 362*****496 TÜLAY SAKALLI İnşaat Fakültesi
24 303*****294 ÜMÜT KARADOĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü
25 439*****654 YAŞAR ÖZER Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
26 172*****068 YUSUF DÖNMEZ Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

 


 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlçesi
3408_3447_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 167
Delege Sayısı: 25
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 657*****550 ADEM ALTINIŞIK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2 102*****590 ASLAN İNAN Elektrik-Elektronik Fakültesi
3 298*****626 BAYRAM AÇIKGÖZOĞLU İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
4 722*****956 BAYRAM COŞTU Eğitim Fakültesi
5 680*****460 BURAK GÖKSAN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
6 484*****242 CEMAL UZUN Fen Bilimleri Enstitüsü
7 444*****112 CİHAN SELECİLER Fen-Edebiyat Fakültesi
8 527*****242 HALİL İBRAHİM UZUN Fen Bilimleri Enstitüsü
9 522*****342 HAMİD TORPİ Elektrik-Elektronik Fakültesi
10 296*****288 İBRAHİM DEMİR Fen-Edebiyat Fakültesi
11 157*****040 KANİ TOPAL Fen Bilimleri Enstitüsü
12 138*****018 M.FAİK YILMAZ Eğitim Fakültesi
13 350*****918 MEHMET FATİH ERKOÇ Eğitim Fakültesi
14 632*****038 MEHMET NUR TUĞLUK Eğitim Fakültesi
15 181*****554 MELİH ÇINAR Fen Bilimleri Enstitüsü
16 101*****024 MUHAMMET ŞAHAL Eğitim Fakültesi
17 495*****882 MUHAMMET FATİH DOĞAN Eğitim Fakültesi
18 330*****410 MURAT ÖZER Fen-Edebiyat Fakültesi
19 167*****420 MUSTAFA EROL Eğitim Fakültesi
20 144*****556 MUSTAFA GÜNDÜZ Eğitim Fakültesi
21 383*****856 MUSTAFA ŞEKER Eğitim Fakültesi
22 448*****686 MUSTAFA YEŞİLYURT Eğitim Fakültesi
23 381*****710 NİLGÜN AYGÖR Fen-Edebiyat Fakültesi
24 115*****910 ÖZKAN SAPSAĞLAM Eğitim Fakültesi
25 606*****020 ŞAHAP KIYAK Genel Sekreterlik
26 141*****054 YUSUF ZEREN Fen-Edebiyat Fakültesi
27 328*****616 ZEYNEP YILDIZ Eğitim Fakültesi
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlçesi
3408_3447_002 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 177
Delege Sayısı: 26
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 118*****610 ABDULLAH HİLMİ KARACA Genel Sekreterlik
2 273*****964 CAN DERTLİ Kütüphane Ve Dok. Daire Başkanlığı
3 237*****006 DOĞAN KARADAĞ İnşaat Fakültesi
4 262*****016 ENES AYDIN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5 297*****554 ERDOĞAN ÖNDER Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
6 341*****866 EREN GÖZCÜ Rektörlük
7 349*****556 ERKAN ÇİÇEK Sanat Ve Tasarım Fakültesi
8 146*****550 FATİH TÖRNÜK Kimya-Metalurji Fakültesi
9 161*****348 GÖKHAN TARAÇ Rektörlük
10 550*****664 İRFAN ŞENEL Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
11 163*****098 İSMAİL ÇOŞKUN Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
12 126*****966 MUHAMMET GARİP Makine Fakültesi
13 500*****462 MURAT MERCAN Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
14 650*****168 NURCEMAL ÇİLLİ Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
15 392*****040 NURULLAH KOÇ Mimarlık Fakültesi
16 161*****628 ORHAN CANPOLAT İnşaat Fakültesi
17 184*****618 OSMAN AVŞAR Personel Daire Başkanlığı
18 574*****136 OSMAN SALİH KOCABAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
19 103*****816 RAMAZAN AKGÜN Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
20 212*****854 SÜLEYMAN ŞAKAR İnşaat Fakültesi
21 233*****684 TALİP DEĞİRMENCİ Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
22 224*****106 TURGAY ÖCAL Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
23 386*****932 UĞUR KURT İnşaat Fakültesi
24 582*****410 ÜMMÜGÜLSÜM KARADENİZ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

 


 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İlçesi
3408_3455_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 167
Delege Sayısı: 25
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 156*****232 AHMET ÖZTÜRK İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2 285*****066 AKGÜL ÇETİN Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
3 309*****658 ALİ AYDOĞDU Güzel Sanatlar Fakültesi
4 302*****542 ALİ SAĞLAM Devlet Konservatuarı
5 102*****784 BAKİ ERKEK Fen Bilimleri Enstitüsü
6 325*****550 BÜLENT GÜNDÜZ Mimarlık Fakültesi
7 430*****688 EROL KAHRAMAN Güzel Sanatlar Fakültesi
8 321*****160 ERSİN KOCAYAYLA Fen Bilimleri Enstitüsü
9 128*****344 FARUK IŞIK Güzel Sanatlar Fakültesi
10 694*****674 FİKRİ AKTEMUR Güzel Sanatlar Fakültesi
11 298*****850 KEMALETTİN AKARDERE Mimarlık Fakültesi
12 168*****462 MEHMET KESKİNLİOĞLU Genel Sekreterlik
13 539*****412 METİN ÖZTEKİN Güzel Sanatlar Fakültesi
14 301*****574 MUSTAFA DALGIN İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
15 488*****964 OKAN SİVRİ Fen Edebiyat Fakültesi
16 668*****260 ÖMER ÖZYURT İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
17 264*****166 RAMAZAN UĞUR Genel Sekreterlik
18 356*****528 RECEP ALİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
19 236*****430 ŞADAN TORUŞ Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı
20 511*****188 ŞEREF YILMAZ Mimarlık Fakültesi
21 527*****086 ŞERİF AKPINAR Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
22 531*****566 TAHSİN BAHÇE Genel Sekreterlik
23 215*****282 UĞUR KAYNAR Genel Sekreterlik
24 138*****064 YILDIRAY ÜNLÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
25 622*****060 YUSUF KORKMAZ Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

 


EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL8 Şubesi KYK İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ (AVRUPA) İlçesi
3408_3457_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 88
Delege Sayısı: 13
 
 
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 368*****624 AHMET ÇAPACIOĞLU Florya-Beşyol Öğrenci Yurdu
2 136*****926 ALİ RIZA KARA Bahçeköy Öğrenci Yurdu
3 339*****374 ALİ SAİT GÜRDAMUR Kadırga Öğrenci Yurdu
4 250*****496 DERYA KOCAKARA Fatih Yurdu
5 420*****148 EROL ONGUNYURT Bahçeköy Öğrenci Yurdu
6 117*****080 FATİH AKCAN Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
7 200*****096 MEVLANA ÇAKIRAL Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
8 262*****044 MUSTAFA CUMHUR Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu
9 145*****664 ÖZER TEMİZ Kyk İstanbul İl Müdürlük Binası
10 402*****802 SALİME KAYA Fatih Kız Öğrenci Yurdu
11 249*****318 SEYFETTİN SEVİM Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu
12 454*****936 TEVFİK KADİR ÖZEN Kyk İstanbul İl Müdürlük Binası
13 364*****504 YUSUF ERDEM Kyk İstanbul İl Müdürlük Binası
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top