İstanbul 8 Şubesi

Akademik ve idari personeller için EK ZAM talebi

Eğitim Bir Sen İstanbul. 8 Nolu. Üniversiteler Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf ZEREN, üniversitedeki akademik ve idari personellerin maaşlarına ve toplu sözleşmelere yönelik bir açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Yusuf ZEREN tarafından yapılan açıklamada ifadeler kullanıldı:

“Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan ekonomik koşullar, toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarına sağlanan mali hakları gölgede bırakmış ve ortaya çıkan durumda yapılan mali iyileştirmeler çalışanların kayıplarını telafi edememiştir. Salgının küresel boyuttaki etkileri ülke bütçelerinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmış ve bu durumun farkında olan kamu çalışanları ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak taleplerini bir süreliğine ertelemeyi seçmiştir. Ancak toplu sözleşme sonrası özellikle geçen süre içerisindeki 1 Eylül-8 Aralık arasında yaşanan ekonomik dalgalanma neticesinde ortaya çıkan enflasyon, faiz ve dolar kurunda yaşanan beklenmedik/olağanüstü süreç kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Bu süreçten dolayı yaşanan gelir kayıpları ve alım gücündeki düşüş sebebiyle daha önce yapılan Toplu Sözleşmenin yenilenmesi ve üniversitelerdeki akademik ve idari personelin alım gücünü yükseltecek düzenlemelerin yapılmasını zaruri kılmıştır.

Türkiye’nin büyümesine en büyük katkıyı sunan üniversite çalışanlarının gelirlerinin ciddi kayıplar yaşadığı mevcut şartlar iyi tahlil edilmelidir. Sağlık bakanlığı personelinin kayıplarının telafisi noktasında yapılan düzenlemenin kapsamının genişletilerek özellikle üniversitelerdeki akademik ve idari personelin daralan gelirlerine bir can suyu, enflasyonu ezen maaş için ise refah payı verilmelidir. Toplu sözleşmenin ürettiği kayıplar giderilmeli, üniversitelerdeki akademik ve idari personele SEYYANEN ZAM VERİLMELİDİR. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek üniversitelerde fedakârca görev yapan akademik ve idari personelin mali durumları acilen düzeltilmeli ve yaşam standartları kabul edilebilir bir seviyeye çıkartılmalıdır.

Yaşanan olumsuz sürecin en çok mağdur ettiği kesimlerden biri olan kamu çalışanlarının ve özelde üniversite çalışanlarının kayıplarının telafi edilmesi gerekliliğini ve durumun aciliyetini tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sağlanacak düzenleme ile tüm üniversite çalışanlarımız için kalıcı bir refahın temini noktasında mücadele etmeye karalı bir STK olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.“