İstanbul 8 Şubesi

ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Şube Yönetim Kurulunun 26/08/2022 tarihli ve 7 sayılı kararıyla, 4688 sayılı Kanun'un 10’uncu  Sendika Tüzüğünün 37A maddesi hükümlerine istinaden;

 

Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 8 No.lu Şubesinin (üst kurul delegelerinin seçilmesi hariç olmak üzere) şube zorunlu organ üyeliklerinin seçimi gündemiyle olağan genel kurul gerçekleştirmesine,

 

Şube olağan genel kurulunun, 26/10/2022 tarihinde 09.00 -- 17.00 saatleri arasında YTÜ Beşiktaş Kampüsü adresinde gerçekleştirilmesine, bu ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde İkinci toplantının 02/11/2022 tarihinde aynı saat aralığında aynı adreste gerçekleştirilmesine,